Cal que tinguem en compte els següents aspectes:

  • Fer ús de la mascareta protectora.
  • Respectar la distància de seguretat de 2 metres.
  • Reducció del nombre màxim de persones assistents i entrada per torns.
  • Trobareu dispensadors de gel higienitzant per netejar-vos i desinfectar-vos les mans abans i després de la visita.

Preferentment visites amb reserva:

  • Control del nombre màxim de persones assistents a les visites.
  • És obligatori portar mascareta protectora durant tota la visita.
  • Respectar la distància de seguretat de 2 metres.
  • Reserva amb antelació.