INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER manifesta que el domini www.espai.tonic.cat es propietat de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER, amb CIF G-55203517, i amb domicili a c. Ponent, n. 23-25, 17111 VULPELLAC (Girona).

ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER estan elaborades per professionals de la mateixa, degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER o les seves llicències. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, estan incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER, CIF: G-55203517, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar les dades de les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis o obtenir informació que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: c. Ponent, n. 23-25, 17111 VULPELLAC (Girona), o bé, enviar un correu electrònic a info@tonic.cat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. ASSOCIACIÓ CULTURAL EL NOU GRANER posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el software. Si l’ usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.

AVIS COOKIES

Per poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí