Diàleg d’artistes: Guillermo Basagoiti i Agustí Olivares a ESPAI TÒNIC

Aquesta entrevista filmada reflexa l’interès d’ESPAI TÒNIC per a que cada artista ens expliqui i relati allò que l’inspira i el mou. Còm viuen la producció de la seva obra i en aquest cas els perquès de la seva simbiosi.

Esta entrevista filmada refleja el interés de ESPAI TÒNIC para que cada artista nos explique y relate lo que le inspira y lo mueve. Cómo viven la producción de su obra y en este caso los porqués de su simbiosis.